Tuesday, November 18, 2008

Then what?


Paul Krugman, gần như tin chắc Obama sẽ có một fiscal stimulus lớn cho nền kinh tế Mỹ, đã đặt ra câu hỏi này. Liệu sau khi stimulus qua đi, cái gì sẽ tiếp tục trám vào lỗ hổng trong đẳng thức Y=C+G+I+NX. Chắc chắn cả C lẫn I vẫn tiếp tục yếu vậy chỉ còn trông chờ vào NX, nhưng cái này không phụ thuộc vào Mỹ mà phụ thuộc vào sức khỏe của các nước khác. Chưa kể nếu đồng tiền của các emerging market tiếp tục rớt giá, sức cạnh tranh của hàng hóa Mỹ sẽ kém đi. Cho nên vực dậy nền kinh tế toàn cầu và giữ cho các emerging market không rơi vào currency crisis là best interest của Mỹ. Có lẽ Obama sẽ phải tích cực hơn nhiều trong lần họp G20 tới.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.