Thursday, November 6, 2008

Capex


Thông thường suy thoái kinh tế bắt đầu từ corporate sector (ví dụ dot.com bubble năm 2001), tuy nhiên lần này lại bắt nguồn từ phía consumer (subprime crisis). Theo Gerard Minack của Morgan Stanley, đây là lý do tại sao phải đến khi cuộc khủng hoảng tài chính lên đến đỉnh điểm (sau khi Lehman phá sản) thì corporate sector mới "thấm đòn". Số liệu ISM cuối năm 2007 đã bắt đầu xấu đi nhưng sau khi Bear Stearns được giải cứu ISM lại "bình thường" trở lại (dao động xung quanh 50).

Tuy nhiên đến tháng 9/2008 và nhất là tháng 10 thì ISM đã không giữ vững được nữa. Kết quả là Capex sụt giảm nghiêm trọng mặc dù trước đó business investment không bị bubble. Điều này khác nhiều so với các cuộc suy thoái trước đây, kể cả ở Mỹ và các nước khác. Do vậy khi cuộc suy thoái này qua đi, Mỹ và nhiều nước (ngoại trừ China) sẽ không có excess capacity giống như những lần phục hồi khác. Thêm vào đó lượng liquidity mà Fed và các ngân hàng trung ương khác đang nỗ lực bơm vào hệ thống tài chính sẽ là ngòi nổ cho một đợt lạm phát mới.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.