Tuesday, November 4, 2008

PMI


ISM manufacturing cho tháng 10 giảm xuống 38.9 so với 43.5 tháng trước thấp hơn nhiều so với dự báo (41.5). Tuần trước Chicago PMI giảm 18.9 điểm xuống 37.8, mức giảm trong 1 tháng lớn nhất trong lịch sử của series này. Nhớ lại tất cả các chỉ số PMI đều được calibrate để khi nó nhỏ hơn 50 tương đương với nền kinh tế đang chậm lại, dưới 45 thì chắc chắn rơi vào recession. Dưới đây là PMI mamufacturing của một số nền kinh tế trong tháng 10 (sẽ tiếp tục update):

US: 38.9
UK: 41.5
EZ: 41.1
GE: 42.9
FR: 40.6
IT: 39.7
SP: 34.6
NL: 45.3
AU: 40.4
SW: 47.0
CN: 44.6
NW: 42.5No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.