Wednesday, November 12, 2008

Crony capitalism


Yves Smith bắt quả tang WSJ đã tự kiểm duyệt title một bài báo của mình từ "Goldman Big Winner in Government's Revised Bailout of AIG" thành "New AIG Rescue is Bank Blessing". Lý do có lẽ là Paulson và Kashkami đều là ex-Goldman.

Tại sao Goldman là winner? Bởi vì Goldman là counterparty lớn nhất mua CDS từ AIG. Khi Paulson thay đổi rescue plan cho AIG bằng cách bơm thêm $30b để giúp AIG mua lại $70b CDO (50 cent cho $1) mà AIG đã bán CDS để bảo hiểm cho rủi ro của các CDO này, nghiễm nhiên các CDS buyers, mà lớn nhất là Goldman, sẽ nhận lại face value của các CDO đó vì đã được AIG trả một phần qua collateral sau khi AIG bị downgraded. Để đổi lại "đặc ân" này, các CDS buyers chỉ cần chấp nhận hủy bỏ các CDS mà AIG đã bán, một điều kiện quá hời trong tình hình khủng hoảng hiện nay.

Nếu các CDS buyers này đã write off hoặc đã để provisions cho $35b mất giá của số CDO nói trên, nhờ kế hoạch này họ có thể claim back số tiền lỗ đó và Q4 P&L sẽ đẹp hơn Q3 rất nhiều. Hơn nữa hành động này của Paulson về bản chất là bơm $35b "tiền tươi" cho các buyers hơn là giải cứu AIG. Có chăng AIG được giải thoát khỏi $35b contingent claims còn lại và chuyển khoản lỗ liên quan đến số CDS này sang cái SIV do Paulson đẻ ra.

Không biết từ giờ đến khi Obama nhậm chức, Paulson có còn nghĩ ra "kế hoạch" gì nữa không.
No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.