Sunday, November 9, 2008

Poor American


Theo điều tra của US Census Bureau (qua Mark Perri), tỷ lệ số người Mỹ thuộc loại "nghèo":

- có nhà riêng là 43%
- có điều hòa nhiệt độ là 80%
- có xe hơi là 75%
- có TV màu là 97%
- có microwave là 89%
- có máy rửa bát là 33%


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.