Wednesday, November 26, 2008

PE ratio


Nhiều người cho rằng thị trường chứng khoán Mỹ đã xuống đến bottom và cổ phiếu hiện giờ đang rất rẻ. Đúng là cả DJ và S&P đều rất rẻ nhưng một report của GS cho biết năm 1980 giá cổ phiếu còn rẻ hơn hiện nay nhiều. Cụ thể hiện tại forward PE của S&P đang là 9.5x trong khi năm 1980 là 5.5x. Sau khi market rally vào cuối năm 1980, nền kinh tế Mỹ lại rơi vào khủng hoảng và PE của S&P giảm xuống kỷ lục 5.2x vào năm 1982. Các chỉ số khá cũng cho thấy hiện tại cổ phiếu Mỹ vẫn không "rẻ" bằng thời năm 1980-1982: price to book ratio hiện nay là 1.5x, trong khi năm 1980 là 1x, dividend yield 3.5% so với 4.8%.

Không biết forward PE của TTCK VN hiện đang là bao nhiêu, chắc không đến nỗi tệ như Mỹ năm 1982.

Update (27/11): James Montier cho rằng S&P đang "rất rẻ" vì price to (10-y average) profit đang là 15.4x so với trung bình 18x tính từ 1881.

Update (13/12): Theo thông tin của HSC thì PE trung bình của thị trường VN hiện tại là 10, dự báo sẽ giảm xuống 8.6 vào năm 2009. Tuy nhiên không rõ HSC tính trailing hay forward PE.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.