Friday, November 7, 2008

Recession


Thế nào là recession?

- Mỹ: Ngày bắt đầu và kết thúc một recession do một hội đồng (Recession Dating Committee) của NBER, một tổ chức quasi-government của Mỹ, đánh giá và quyết định. Thông thường quyết định này được đưa ra sau khi recession đã xảy ra hoặc kết thúc vài tháng, thậm chí vài quí rồi. Các tiêu chí để NBER quyết định khi nào nền kinh tế Mỹ đã rơi vào hoặc chấm dứt recession là employment, production, consumption và income.

- Business: Giới business có định nghĩa recession đơn giản hơn, đó là khi 2 quí liên tiếp GDP tăng trưởng âm thì nền kinh tế rơi vào recession. Tất nhiên định nghĩa như vậy cho kết quả khác với official recession do NBER công bố. Nhưng cách này đơn giản và transparent. Hiện trên InTrade có một contract về khả năng recession của nền kinh tế Mỹ. Contract này cũng dùng định nghĩa 2 consecutive quarters of negative GDP growth. Xác suất hiện tại của recession trong năm nay là 90% (GDP Q3 đã âm, Q4 gần như chắc chắn cũng âm nữa rồi). (Update 17/10: Hôm nay số liệu của Japan và Eurozone đã chính thức xác nhận 2 nền kinh tế này đã rơi vào suy thoái theo định nghĩa này: Q2 và Q3 đều có negative GDP growth). (Update 21/11: Đến lượt Singapore chính thức rơi vào recession.)

- Japan: Dating recession cũng do một hội đồng economists quyết định. Hội đồng này là tập hợp các giáo sư kinh tế (academic) được cử vào định kỳ.

- IMF: Bất kỳ khi nào global GDP growth thấp hơn 3% thì IMF gọi đó là global recession. Báo cáo
mới nhất của IMF cho rằng năm 2009 thế giới sẽ rơi vào recession (global growth = 2.2%).

- Các nước khác không có official dating cho recession và bản thân khái niệm recession cũng chỉ là tương đối. Nhiều người vẫn dùng định nghĩa 2 quí GDP tăng trưởng âm cho các nước ngoài Mỹ.Update (2/12): NBER đã chính thức công bố Mỹ rơi vào recession từ tháng 12/2007 chấm dứt đợt expansion kéo dài 73 tháng từ 11/2001.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.