Wednesday, November 19, 2008

Market efficiency


Một trong những hệ quả của credit crunch là thị trường sẽ xuất hiện các anomalies như đã nói ở đâyđây. Accrued Interest đưa ra một cách giải thích mới cho các hiện tượng anomalies này: khi khả năng vay tiền để leverage trở nên khó khăn hơn, rất nhiều marginal traders (hedge funds, dealers) rời bỏ cuộc chơi nên các investors bình thường bỗng dưng trở thành marginal buyers/sellers. Nghĩa là activities của họ sẽ xác lập giá trên thị trường, thay vì do activities của các market makers (dealers) hay arbitragers (hedge funds) trước kia. Nói theo thuật ngữ kinh tế thì các investors này trở thành price setters thay vì price takers. Tuy nhiên quyết định mua bán của các investors loại này thường không có tính đầu cơ mà có tính chất đầu tư lâu dài. Do vậy giá chứng khoán sẽ bị đẩy ra khỏi mức non-arbitrage xa hơn và lâu hơn so với trước đây.

Hệ quả trực tiếp của các anomalies này là thị trường sẽ không còn efficient nữa và liquidity của các công cụ tài chính sẽ giảm đi (bid/ask spread tăng lên). Điều này làm các công thức định giá chứng khoán không chính xác nữa và transaction costs sẽ trở thành non-linear (tăng nhiều hơn so với mức tăng khối lượng giao dịch). Tất cả những điều này cuối cùng sẽ phản ánh vào risk premium và investor behaviour. Một tương lai không sáng sủa gì cho giới tài chính kể cả khi nền kinh tế Mỹ và thế giới qua khỏi cơn khủng hoảng. 


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.