Wednesday, November 19, 2008

Stimulus II


Cái này mới đúng là fiscal stimulus: Để kích thích tiêu dùng Đài loan sẽ phát cho mỗi người dân của mình, không phân biệt tuổi tác và thu nhập, một coupon trị giá TWD3500 ($109). Người dân Đài loan có thể dùng coupon này mua sắm hàng hóa và dịch vụ tại các cửa hàng của Đài loan trong năm 2009. Ý tưởng này thực ra đã được Nhật thực hiện năm 1999 và lịch sử cho thấy nó không có tác dụng là mấy.

Như vừa viết trong entry trước, vấn đề là người dân Đài loan nhận được $109 này không có nghĩa là họ sẽ tăng tiêu dùng lên đúng bằng con số đó. Sẽ có rất nhiều người dùng coupon để mua hàng hóa và dịch vụ nhưng lại tiết kiệm bớt từ thu nhập của mình một số tiền tương đương. Do vậy ảnh hưởng vào aggregate consumption sẽ không lớn y hệt như trường hợp giảm thuế.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.