Friday, November 7, 2008

Saigon National Bank


Tình cờ đọc được tin này: Saigon National Bank vừa được US Treasury đồng ý inject $1.2m dưới dạng preferred shares, sánh vai cùng các đại gia Citigroup, JP Morgan, Goldman Sachs. Tất nhiên đây không phải là một ngân hàng của VN mà là một ngân hàng địa phương ở Westminster, CA, chủ yếu phục vụ cộng đồng VK ở đây. Không biết bà con VK có vay nhiều tiền ngân hàng này đầu tư vào bất động sản không mà SNB phải cầu cứu TARP.

Một chi tiết nữa là số tiền $1.2m tương đương với 3% risk adjusted assets của SNB. Như vậy tổng số risk adjusted assets là $40m, tương đương với VNĐ680b cũng không lớn so với các ngân hàng thương mại cỡ nhỏ của VN. Nếu giả sử capital asset ratio của ngân hàng này là 8% thì tổng số vốn chủ sở hữu khoảng $3.2m. Tại sao US Treasury lại quan tâm đến một ngân hàng nhỏ như vây?


Update (15/11): Hóa ra không phải Saigon National Bank gặp khó khăn mà đơn giản là ngân hàng này tranh thủ lúc US Treasury đang còn tiền "phân phát" nên đã tranh thủ xí phần. Tuy nhiên lý do tại sao Treasury lại đồng ý cho SNB vay $1.5m, một khoản tiền rất nhỏ, vẫn là điều khó hiểu.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.