Tuesday, December 2, 2008

Tanta


Doris Dongey, bút danh Tanta trên Calculated Risk, vừa qua đời ở tuổi 47 vì ung thư. Cùng với các econbloggers khác, tôi rất thương tiếc cho sự ra đi của Tanta, một trong những blogger đầu tiên mà tôi theo dõi và học hỏi rất nhiều. Tanta qua đời đã được tất cả các econblogs nặng ký như Krugman, WSJ, DealBook, Econbrowser, EconLog, Felix Salmon, Yves Smith đưa tin. Tôi viết entry này để mỗi lần quay lại blog của mình không quên cái tên Tanta. Rest In Peace.

Update (6/12): Đây là tập hợp các bài viết của Tanta.

Update (1/12/2009): Một năm ngày mất của Tanta.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.