Saturday, December 20, 2008

Deposit insurance


Bảng số liệu dưới đây so sánh giới hạn bảo hiểm tiền gửi của một số nước trước và sau khi Lehman sụp đổ. Một điểm cần lưu ý là Úc và New Zealand trước đây không có bảo hiểm tiền gửi, tuy nhiên khi cuộc khủng hoảng xảy ra và rất nhiều nước, dẫn đầu là các nước châu Âu, tăng bảo hiểm lên vô hạn thì Úc và New Zealand cũng buộc phải tăng theo dù hệ thống ngân hàng ở hai nước này khá ổn định và hòan toàn không có dấu hiệu bank run. Nếu tôi nhớ không nhầm VN cũng đã tăng giới hạn bảo hiểm tiền gửi lên trong giai đoạn vừa rồi (cần tìm reference).

(Nguồn: Paul Kedrosky, Click to see larger image.)


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.