Thursday, December 4, 2008

Crisis extension?


Hôm qua Fed gia hạn PDCF, TSLF, AMLP thêm 3 tháng đến 30/04/2009. Nhớ lại TSLF và PDCF được mở ra sau khi Bear Stearns sụp đổ còn AMLP mở sau khi Lehman phá sản, nghĩa là đây là các công cụ Fed mở ra để chống khủng hoảng. Việc gia hạn các công cụ này thêm 3 tháng nữa phải chăng là dấu hiệu cho thấy Fed cho rằng cuộc khủng hoảng hiện tại sẽ tiếp tục kéo dài kể cả sau khi Obama nhậm chức cuối tháng 1/2009?

Một dấu hiệu đáng lo ngại nữa là Paulson mấy ngày vừa rồi liên tục tuyên bố sẽ sử dụng nối $350b còn lại của TARP, ngược 180o với những gì đã tuyên bố cách đây chỉ mới 2 tuần.

Update (5/12): Có vẻ Paulson đang gặp khó khăn xin nốt số $350b còn lại của TARP. Đợt $350b trước Paulson đã tiêu gần hết rồi, chỉ còn $20b.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.