Friday, December 19, 2008

Greed II


Một phần công việc của tôi là testing các trading strategy khác nhau. Kết quả testing thường được biểu diễn trên một đồ thị miêu tả quá trình biến đổi giá trị portfolio theo thời gian. Hồi mới bắt đầu công việc, có vài lần tôi tìm ra các trading strategy có kết quả rất giống đồ thị bên dưới và rất hãnh diện "khoe" với các đồng nghiệp của mình, cứ nghĩ rằng mình vừa tìm được một cái "máy in tiền". Những lúc như vậy các đồng nghiệp có kinh nghiệm hơn thường chỉ cười và nói tôi nên check lại quá trình tính toán. Tất cả những lần đó tôi đều tìm ra những sai sót trong tính toán của mình và phải "rút lại" những tuyên bố hùng hồn trước đó, khá xấu hổ. Sau này tôi rút ra một kết luận là cứ khi nào kết quả testing quá tốt như vậy thì chắc chắn mình đã nhầm lẫn đâu đó và không dại dột đem khoe "khám phá" của mình nữa. Tóm lại là "too good to be true".

Vậy mà ban giám đốc của Fairfield Sentry, một hedge fund khá lớn và chắc chắn rất nhiều kinh nghiệm, đã đầu tư hơn $5b vào Madoff Investment Securities trong giai đoạn 1990-2005 mà không tỏ ý nghi ngờ gì kết quả đầu tư biểu diễn trong đồ thị bên dưới. Tôi nghĩ các nhà đầu tư đã bỏ tiền vào Fairfield Sentry có thể kiện hedge fund này về tội đã đồng lõa với Madoff lừa đảo khách hàng.

Một mình Madoff không thể lừa bao nhiêu "cáo già" trong giới đầu tư lâu như vậy được.
Update (23/12): Felix Salmon dùng số liệu của Fairfield Sentry tính 1y rolling volatility để chứng minh rằng Madoff bắt đầu sửa return vào khoảng 1995. Đến 2001 Madoff bị lỗ nặng nề nên buộc phải chuyển sang Ponzi scheme vì đã mất khả năng chi trả (insolvent).Update (23/12): FBI bắt đầu điều tra các nhân viên của Madoff, trong đó đầu mối quan trọng nhất là Frank DiPascali, người chịu trách nhiệm quản lý account cho khách hàng trong 30 năm qua.

Update (23/12): Đã bắt đầu có đơn kiện Fairfield.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.