Wednesday, December 17, 2008

BCI


VN đã có chỉ số Business Confidence Index (BCI) do WVB và PVFC điều tra. Chỉ hơi tiếc là 2 công ty này chưa đủ sức điều tra hàng tháng nên hiện tại mới chỉ có quarterly index. So với Q3/2008, PCI VN đã giảm 7pts xuống còn 93.0 trong Q4.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.