Wednesday, December 10, 2008

Negative yield


Ngày thứ Hai (8/12) vừa rồi US Treasury đấu thầu $27b trái phiếu 3 tháng với yield cao nhất là 0.5bps (0.005%). Hôm qua thị trường trái phiếu đã trade loại trái phiếu này với yield
-0.01%, xin nhắc lại là nominal yield bằng âm 1bps. Có nghĩa là nhà đầu tư phái trả $100,002,556 để 3 tháng sau nhận được $100m, lỗ $2,556. Tại sao có thể như vậy được? Tại sao các nhà đầu tư lại chịu mất 0.01% (annualized) mà không giữ cash?

Tôi chỉ có thể đưa ra một cách giải thích sau. Nếu bạn có $500m và cho rằng tất cả các loại assets đều quá rủi ro để đầu tư, vậy chỉ còn cách duy nhất là giữ cash. Tuy nhiên với $500m đó bạn không thể cất ở nhà được mà phải gửi vào ngân hàng. Hiện tại chẳng còn ngân hàng nào là an toàn cả, biết đâu trong 3 tháng tới ngân hàng mà bạn gửi tiền vào sẽ phá sản. Nếu vận bạn chỉ còn hi vọng FDIC sẽ đền bù số tiền gửi của bạn. Tuy nhiên FDIC chỉ đền cho số deposit dưới $250m, trên số đó bạn phải tự chịu rủi ro. Tất nhiên bạn có thể rải ra vài ngân hàng nhưng như thế khá bất tiện và phải mất chi phí chuyển tiền. Ngay cả nếu số tiền của bạn nhỏ hơn giới hạn đền bù của FDIC, bạn cũng phải đợi FDIC kiểm tra lại sổ sách rồi mới đền bù, có thể sẽ rất mất thời gian.

Do vậy cách an toàn nhất là gửi tiền nhờ Treasury giữ hộ, dù phải mất một khoản phí nhỏ là 0.01%. Trong ba tháng nữa chắc chắn Fed sẽ không tăng lãi suất nên không có rủi ro gì yield của trái phiếu sẽ tăng. Thậm chí nếu khủng hoảng nặng thêm, nhiều ngân hàng phá sản thì số tiền đầu tư vào trái phiếu có thể còn sinh lợi. Nếu nhiều người cũng có nhiều tiền như bạn và cùng chung suy nghĩ như bạn, có thể đó là tại sao nominal yield đã rớt xuống dưới zero ngày hôm qua.

Hôm qua US Treasury đấu thầu tiếp $30b trái phiếu 1 tháng, tổng số bid là $126b (demand >> supply) và yield thắng thầu cao nhất lần này là 0.0% (absolute zero). Một chi tiết nữa là số bid với yield bằng zero lớn hơn $30b, do vậy allotment cho mỗi bid thắng thầu chỉ được 82.27%.

Update (12/12): Có một giải thích nữa cho sự kiện nominal yield âm là một số traders buộc phải mua 3m Treasury bills để cover short positions. Tuy nhiên lý do này có vẻ không hiện thực vì chẳng ai dại gì short Treasuries vào thời điểm này. Trong phần comments trên Accrued Interest tôi quote ở trên, một số traders cho rằng đây chỉ là speculative buys. Nếu bạn cho rằng T-bills tiếp tục tăng giá (nominal yield âm nhiều hơn) thì chẳng tội gì không mua. Nếu bạn dự đoán sai thì giữ đến maturity và chỉ lỗ rất ít.

Update (17/12): Kết quả đấu thầu 1m T-bill tuần này lại tiếp tục zero yield.

Update (21/04/09): Treasury yield sau một thời gian tăng lên đang bắt đầu quay về ngưỡng zero.

Update (08/02/10): David Merkel cũng có lập luận giống tôi bên trên về lý do của negative yield: investors chấp nhận trả một khoản phí nhỏ để nhờ US Treasury giữ hộ số cash mà họ không tin sẽ safe nếu gửi vào ngân hàng trong giai đoạn khủng hoảng.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.