Tuesday, December 9, 2008

No kidding


Hôm trước mới mua cho cậu con trai mấy cái xe ô tô đồ chơi Hot Wheels, hôm nay đọc
tin này không tin vào mắt mình nữa, phải vào ngay mấy trang web finance để kiểm tra. Đúng là market cap của General Motors, hãng sản xuất ra Cadillacs, chỉ còn $3.1b, trong khi Mattel, hãng sản xuất Hot Wheels có market cap là $5.4b.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.