Friday, December 12, 2008

US Treasuries


Dạo này currency module tệ quá nên tôi "bị" điều sang làm về bonds, tình cờ (qua blog Bond Tangent) tìm được bài viết này của Bruce Mizrach và Christopher Neely (St Louis Fed). Đây là một bài giới thiệu rất chi tiết về thị trường trái phiếu chính phủ Mỹ, a-must-read cho tất cả những ai quan tâm đến thị trường này.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.