Sunday, December 21, 2008

Ben-tre logic


Năm 1968 Peter Arnett đã tường thuật lại lời một sĩ quan không quân Mỹ, đại ý là: "chúng tôi phải hủy diệt thị xã Bến tre để cứu nó". Sau này câu nói đó đã trở thành Ben-tre logic, một lối mỉa mai những lời phát biểu có tính ngụy biện.

40 năm sau, sau khi quyết định chi $17.4b cứu ngành công nghiệp xe hơi Mỹ đang trên bờ phá sản, đương kim tổng thống (vịt què) của Mỹ đã phát biểu: "
I've abandoned free-market principles to save the free-market system".


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.