Saturday, December 6, 2008

Forensic economics


Có lẽ các cơ quan chống tham nhũng của VN nên cử người đi học ngành học mới này. Đây là ý tưởng dùng các công cụ và số liệu kinh tế để điều tra tội phạm, nhất là tội phạm tham nhũng, do Raymond Fisman (Columbia)Edward Miguel (Berkeley) đề xướng. Ít nhất cũng nên mua quyến Economic Gangsters mà họ mới xuất bản về tham khảo.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.