Friday, December 19, 2008

Bonus


Hôm nay giới econbloggers xôn xao về tin Credit Suisse tuyên bố sẽ dùng $5b toxit assets (MBS, CLBS) làm quĩ thưởng cho các nhân viên cao cấp của mình (executives and directors). Đây có thể nói là một quyết định cực kỳ khôn ngoan của ban lãnh đạo CS. Thứ nhất nó rũ bỏ được $5b toxit assets khỏi balance sheet, tránh cho CS phải write off hoặc chừa ra provision cho các khoản lỗ gần như chắc chắn này khi năm tài chính sắp hết. Thứ hai, khi chuyển thành bonus cho nhân viên CS được phép chuyển số toxit assets này thành chi phí và do đó sẽ được trừ thuế. Tất nhiên CS sẽ tính số bonus này theo giá lúc mua, có thể gấp nhiều lần giá thị trường hiện tại.

Thứ ba, CS được tiếng với nhân viên là vẫn trả bonus trong khi đa số các ngân hàng khác đã cắt hoàn toàn bonus cho năm 2008. Mặc dù vẫn trả bonus cho nhân viên nhưng các shareholders sẽ không phàn nàn vì cashflow không bị ảnh hưởng. Chưa kể dư luận xã hội cũng sẽ không phê phán CS đem tiền cứu trợ của chính phủ (taxpayer money) ra trả bonus cho nhân viên. Cuối cùng là số bonus này có giá phụ thuộc vào sự phục hồi của thị trường, do vậy nhân viên sẽ có incentive làm việc tốt hơn và gắn bó với công ty hơn vì khi thị trường phục hồi cũng là lúc số bonus này của họ lên giá. So clever.Update (22/12): Trong khi các ngân hàng khác đã sử dụng $1.6b tiền bailout để thưởng cho executives.

Update (07/08/09): Số toxic assets Credit Suisse trích ra làm bonus cho nhân viên năm ngoái đến thời điểm này đã lên giá 17%.No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.