Saturday, December 6, 2008

Partnership


Hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn đã từng được coi là một phát minh vĩ đại của chủ nghĩa tư bản, là động lực lớn để entrepreneurs đưa các ý tưởng kinh doanh của mình vào hiện thực, vừa bị Jonathan Berk, giáo sư Stanford, cho là một trong những nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng hiện tại. Theo Berk khi các investment banks của Mỹ chuyển từ partnership sang LLC (limited liability companies) có hai hậu quả xảy ra. Thứ nhất, các investment banks này sẽ take more risk vì liability của họ bây giờ chỉ giới hạn trong phần equity của LLC chứ không phải toàn bộ gia tài của mình như khi còn là partnership nữa. Thứ hai, capital market sẽ favor các investment bank lớn nên các investment banks này sẽ càng có lợi thế cạnh tranh khi huy động vốn. Kết quả là các investment banks lớn sẽ nuốt dần các công ty cạnh tranh nhỏ hơn làm cho vấn đế too-big-to-fail ngày càng nghiêm trọng. Giải pháp của Berk là cần bắt các investment banks quay trở về với hình thức partnership đồng thời phải giới hạn kích thước của từng bank không để bất kỳ bank nào trở nên quá lớn. Việc quản lý tỷ lệ leverage theo Berk là không hiệu quả vì các banks sẽ có cách lách luật.

Bottom line: phải
quản lý incentive chứ không phải quản lý behavior, lại một ý tưởng nữa về institution design.

Update (18/12): Hans-Werner Sinn cũng cho rằng phải có regulation chặt chẽ hơn cho các LLC, ít nhất là áp đặt minimum equity-asset ration.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.