Saturday, December 6, 2008

Banks


Một năm trước RBS bỏ $100b mua ABN Amro. Với số tiền đó vào thời điểm hiện tại RBS có thể mua được tất cả những ngân hàng sau với tổng chi phí $92b:


- Citibank: $22.5b

- Morgan Stanley: $10.5b
- Goldman Sachs: $21b
- Merrill Lynch: $12.3b
- Deutsche Bank: $13.0b
- Barclays: $12.7b
(nguồn: Credit Writedowns)


Update: RBS có thể mua thêm VCB với giá $2.35b nữa.No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.