Saturday, December 6, 2008

Rebalancing II


Tôi có lần đề cập đến rebalancing ở đây, không ngờ là tác động của rebalancing lại mạnh như vậy. Đồ thị bên dưới cho thấy trong 2 tháng qua, 5 ngày cuối tháng giá equity tăng rất mạnh trong khi giá bond giảm. Đây là hậu quả của việc các passive investment funds buộc phải rebalance lại portfolio của mình. Điều đáng ngạc nhiên là tại sao họ lại làm đồng loạt vào cuối tháng mà không rải ra để tránh ảnh hưởng lên giá thị trường? Nhìn vào đồ thị bên dưới chắc chắn các trustee sẽ phải tính toán thay đổi qui định về time frame cho rebalancing.


EconomPic Data có một nhận xét rất thú vị là nếu equity market sụt giảm kéo dài thì rebalancing sẽ làm portfolio mất giá trị nhanh hơn nếu chỉ B&H, ngược với lập luận của tôi trong entry về rebalancing. Có điều giả định của EconomPic Data chỉ đúng trong trường hợp equity mất 80-90% giá trị liên tục trong một thời gian dài (có vẻ stock market của VN rơi vào trường hợp này). Nếu vậy ngay cả B&H cũng gặp trouble với investors. Ngoài ra, sau khi stock rebound, giá trị của rebalaced portfolio sẽ tăng nhanh hơn. Do vậy xét về lâu dài rebalancing có lẽ vẫn attractive hơn B&H.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.