Wednesday, October 1, 2008

Irish bailout

Trong khi Bush/Paulson vẫn đang loay hoay xin QH Mỹ cho phép bailout, Ireland vừa tuyên bố sẽ bảo đảm cho toàn bộ số tiền gửi, trái phiếu bảo đảm (covered bonds), các khoản nợ ưu tiên (senior debts), và trái phiếu ưu đãi có thời hạn (dated subordinate debts) trong hệ thống ngân hàng nước này. Bộ trưởng Tài chính nói sẽ đảm bảo cho tổng số tài sản trị giá €400bn trên tổng số €500bn bank assets. Số tiền này lớn hơn cả GDP của Ireland (€190bn).

Update 1: 3 ngày sau khi Ireland bailout hệ thống ngân hàng của mình, đến lượt Hi lạp,
nước thứ hai trong Eurozone, cũng hành động tương tự. Có thể đây là một biện phát nhằm tránh trước những áp đặt về chính sách mà Eurozone có thể sẽ đưa ra cho cách thanh viên của mình trong cuộc họp khẩn cấp vào ngày mai.

Update 2 (06/10/2008): Hôm nay đến lượt Đức cũng tuyên bố sẽ bảo đảm toàn bộ số private deposit trong hệ thống ngân hàng của mình, theo Calculated Risk có lẽ vì vụ bailout cho Hypo Real Estate AG đã đổ vỡ.

Update 4 (10/10/2008): Hôm nay đến lượt Mỹ.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.