Saturday, October 4, 2008

Bailout +

Báo chí dường như là chỉ nhắc đến con số $700bn trong kế hoạch giải cứu của Paulson. Thực tế chi tiết về dự luật mà Hạ nghị viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua và TT Bush đã ký thành luật tối qua được CNN tóm tắt như sau:

Chống khủng hoảng tài chính: Tuy tổng số tiền được QH thông qua là $700bn, chỉ có $250bn Treasury được sử dụng ngay lập tức. Phần còn lại phải được Tổng thống (chưa biết là ai) và QH duyệt.

Bảo vệ taxpayers: như nhiều economists đã đề nghị, Treasury sẽ có quyền (warrant) mua cổ phiếu của các công ty tham gia vào chương trình giải cứu (bán troubled assets cho Treasury). Tổng thống cũng có thể đưa ra dự luật bắt buộc các công ty phải "bù lỗ" cho chính phủ nếu các troubled assets đó bị lỗ. Ngoài quyền mua lại trouble assets, Treasury cũng có quyền "bán bảo hiểm" cho các troubled assets (một dạng CDS nữa hay một FDIC cho MBS?).

Kiẻm soát lương/thưởng cho executives của các công ty được bailout: Treasury sẽ can thiệp trực tiếp vào mức lương/thưởng nếu phát hiện có gian dối trong sổ sách kế toán của các công ty này. (Ngoài lề: Sau khi Lehman phá sản, rất nhiều creditors đã yêu cầu điều tra các khoản thưởng cho cả executives và nhân viên của Lehman trong năm 2007. Rất có khả năng toàn bộ hoặc một phần số tiền này sẽ bị recall).

Giám sát: Sẽ có hai ủy ban giám sát hoạt động giải cứu của Treasury: Financial Stability Board và Congressional Oversight Panel.

Giản thuế: Để có thêm phiếu ủng hộ cho dự luật, một số mục giảm thuế thu nhập cho người giàu và doanh nghiệp cũng đã được đưa vào cùng với Paulson't plan từ hôm thứ Tư khi Thượng nghị viện bỏ phiếu. Coi như giúp các ông nghị có cách giải thích với cử tri của mình tại sao lại bỏ phiếu thuận.

Qui tắc kế toán: Cho phép SEC sửa lại luật kế toán, về cơ bản là giảm bớt yêu cầu mark-to-market đã làm điêu đứng nhiều công ty trong thời gian vừa qua.

Tăng bảo hiểm tiền gửi: Tăng giới hạn bảo hiểm tiền gửi từ $100k lên $250k và cho phép FDIC vay Treasury không giới hạn nếu FDIC bị lỗ.

Giảm phát mãi bất động sản: sẽ cho phép các cơ quan chính phủ liên quan đưa ra những biện pháp nhằm giúp đở những người vay bất động sản đang gặp khó khăn như cho phép các ngân hàng khấu trừ thu nhập chịu thuế số tiền lỗ do đồng ý giảm hoặc giãn nợ bất động sản cho người đi vay.

Tổng chi phí: Nếu tính cả chi phí do các đề mục giảm thuế đi kèm, tổng chi phí của cuộc giải cứu này tăng thêm $110bn thành $810bn.

Tổng số trang: Dự thảo ban đầu của Paulson dài chưa đến 3 trang A4, bản cuối cùng được QH và TT Mỹ thông qua dài hơn 450 trang.

Tên gọi chính thức: Emergency Economic Stabilization Act 2008, thay cho tên gọi không chính thức TARP (Troubled Asset Relief Plan).

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.