Monday, October 20, 2008

Off Budget


Các ngân hàng nói riêng và các công ty tài chính nói chung luôn bị phê phán về việc cố tình đưa nhiều loại liabilities ra ngoài sổ sách kế toán. Ví dụ điển hình là nhiều loại derivatives như options, swaps, hay phức tạp hơn là các sythetic CDOs, CDSs. Tuy nhiên hành vi này cũng được chính phủ Mỹ sử dụng để giảm bớt cả độ lớn của budget (là điều Mỹ vẫn luôn tôn thờ) lẫn budget deficit.

Cụ thể là để thúc đẩy tỷ lệ người dân sở hữu nhà của mình, chính phủ đã lập ra các Government Sponsored Enterprise (GSO) như Fannie Mae và Freddie Mac. Các GSOs này dùng lợi thế được chính phủ Mỹ bảo đảm để vay nợ với lãi suất rẻ hơn lãi suất thị trường và chuyển số tiền này vào thị trường cho vay bất động sản. Từ lâu thị trường vẫn coi trái phiếu của GSO gần như trái phiếu chính phủ Mỹ. Tổng số book of business của 2 GSOs này khoảng $6 trillion, gần bằng 40% tổng số nợ của chính phủ Mỹ tính đến đầu tháng 10/2008. Nếu chỉ tính on-balance-sheet liabilities cũng đã vượt $1 trillion.

Nếu các GSO là các department của chính phủ (thực tế đã gần như vậy sau khi 2 GSO này bị đưa vào "conservatorship") thì goverment budget sẽ phải tăng thêm ít nhất một khoản bằng với số thua lỗ của 2 GSOs này ($200bn) chưa kể số off-balance-sheet liabilities. Như vậy trước đây chính phủ Mỹ đã bỏ được một khoản lớn khỏi budget của mình khi thành lập 2 GSO này. Cho nên Paul Krugman đã từng nói hiện tại Treasury không phải đang nationalize GSO mà là deprivatize những công ty này.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.