Tuesday, October 21, 2008

Arbitrage


Tại sao debt instruments có cũng credit rating có thể có spread rất lớn, ví dụ trường hợp debts của Fannie và Freddie bị bán tháo sau khi chính phủ Mỹ bảo đảm cho các ngân hàng? Câu trả lời là khả năng arbitrage hiện tại đã bị hạn chế rất nhiều.

Trong điều kiện bình thường, giả sử bonds của Fannie có spread cao hơn Treasuries cùng maturity, hedge funds có thể arbitrage bằng cách vay ngân hàng cash để mua bonds và dúng chính số bonds này và một ít cash làm colleterals. Vì Fannie's bonds có credit rating bằng với Treasuries, lãi suât vay sẽ rất thấp nên chênh lệch giữa bond yield và cash interest chính là arbitrage profit. Khi demand cho Fannie bonds tăng cao, yield sẽ giảm và đến một điểm nào đó thì arbitrage sẽ không còn profitable nữa.

Tuy nhiên trong tình hình credit crunch hiện tại không ai vay được tiền để tiến hành arbitrage nữa nên spread giữa Fannie's bonds và Treasuries đã lên đến 1.3% (thông thường chỉ vài chục bps).

Update (29/10): Spread giữa agencies và Treasuries đã lên đến 155bps cho 5-year maturity. Thêm một lý do giải thích cho anomaly này là các nước châu Á đang bán ra agencies. Cụ thể Đài loan đã hạn chế các công ty bảo hiểm mua agencies trong mấy ngày gần đây.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.