Friday, October 10, 2008

Capital injection

Khi Paulson đưa ra $700bn rescue plan với mục đích mua lại các toxic assets cho các ngân hàng, hầu như toàn bộ giới economist ở các trường đại học đều phản đối và đề nghị thay việc mua assets bằng capital injection. Đây là cách Thụy điển đã làm trong cuộc khủng hoảng ngân hàng năm 1992, đó cũng là cách chính Mỹ đã làm trong cuộc khủng hoảng S&L đầu thập kỷ 90. Khi TARP được QH Mỹ phê duyệt và trở thành EESA, một điều khoản sửa đổi đã cho phép Treasury thực hiện capital injection song song với mua lại toxic assets.

Hôm qua, 09/10/2008, Paulson đã chính thức lên tiếng sẽ tiến hành capital injection và rumor trên thị trường Morgan Stanley sẽ là công ty đầu tiên được inject. Kết quả sau khi NYSE kết thúc trading các ngân hàng lớn tiếp tục giảm giá mạnh:

- Well Fargo: -15%
- BoA: -11%
- JPM: -6.7%
- Morgan Stanley: -25.89%
- Goldman Sachs: -10.38%
- Citygroup: -10.21%

Dường như market mất hết lòng tin vào Paulson. Hoặc có thể investor bán tống tháo cổ phiếu ngân hàng trước ngày 10/10, aka Lehman CDS auction date. Hoặc có thể, theo Felix Salmon, hôm qua là ngày đầu tiên sau khi lệnh cấm short sell hết hiệu lực.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.