Thursday, October 23, 2008

Argentina


Cách đây 2 tháng nghe nói 5-year bond yield của VN khoảng 22% đã thấy khủng khiếp, vậy mà hôm nay Bloomberg report bond yield của Argentina đã lên đến 27.91%, còn sovereign CDS spread là 35.83% (Update 23/10: Có lẽ đây là upfront fee chứ không phải spread). Unbelievable!

Update (24/10): CDS spread cho Russian bonds đã lên đến 1125bps, Ukraine 2500bps.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.