Wednesday, October 1, 2008

Libor at all time high 6.88%

"The money markets have completely broken down, with no trading taking place at all. There is no market any more." Christoph Rieger, Dresdner Kleinwort in Frankfurt, Sept 30, 2008.

Gần đây nhiều người nghi ngờ Libor không còn phản ánh đúng chi phí vay vốn liên ngân hàng nữa, một phần vì như trong trích dẫn nói trên thực tế thị trường liên ngân hàng đã đóng băng nên Libor chỉ còn ý nghĩa tượng trưng. Ngoài ra bản thân các ngân hàng báo cáo số liệu cho BBA để tính Libor đã không trung thực, vì sợ bị xem là credit risky nên thường under-report số thật. BBA hồi tháng06/2008 đã có investigate và định cải tổ cách tính Libor nhưng cuối cùng đành bỏ lửng kế hoạch này.

ICAP, một bond broker lớn ở London, đã xây dựng một chỉ số khác: New York Funding Rate (NYFR) với mục đính cạnh tranh với Libor của BBA. Hiện tại có khoảng $150 trillions các sản phẩm tài chính qui chiếu vào Libor. Sau đây là khác biệt giữa hai chỉ số (theo Portfolio.com):

  • For Libor, the British Bankers' Association asks 16 banks to report borrowing rates offered to them. The BBA takes the middle 8 of these and reports the average. For the NYFR, ICAP polls at least 16 banks for perceived market borrowing costs. The bottom and top 25 percent of these rates are tossed and ICAP reports the average of the remaining rates.
  • The ICAP process is anonymous, whereas the rates reported to the BBA by individual banks are on the record.
  • The Libor is released at around 6 a.m. while the NYFR is released at 9:30 a.m. each morning
  • No comments:

    Post a Comment

    Note: Only a member of this blog may post a comment.