Monday, October 27, 2008

Fiscal stimulus


Goldman Sachs dự đoán QH Mỹ sẽ phải thông qua một fiscal stimulus mới very soon, trong tháng 11 hoặc đầu tháng 1/2009. Nếu sang tháng 1 và nếu Obama thắng cử, kích cỡ của stimulus sẽ lớn hơn trong trường hợp ngược lại, một lý do quan trọng vì QH Mỹ đang do Democrat kiểm soát. Tuy nhiên dù phương án nào xảy ra stimulus cũng không nhỏ hơn $200b, mặc dù GS cho rằng $300-500b mới đủ để giúp kinh tế Mỹ không chìm sâu vào suy thoái.

GS cho rằng fiscal stimulus sẽ được thông qua mặc dù bội chi ngân sách đang và sẽ tăng cao do các kế hoạch rescue vừa rồi. Lý do là QH sẽ phải cân nhắc giữa stimulus cost với no-stimulus case cost to the economy. Chỉ tính riêng số thất thoát thu thuế do kinh tế suy thoái trong vài năm cũng có thể vượt quá chi phí cho stimulus, chưa kể các chi phí khác.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.