Sunday, October 12, 2008

Lehman CDS Auction


Cuối cùng thì kết quả đấu giá nợ tồn đọng của Lehman đã chấm dứt. Recovery rate: 8.625 cent/1 dollar, tệ hơn một chút so với market expectation trước đó (khoảng 10-13 cent). Dù kết quả đấu thầu đã được công bố, theo Felix Salmon thực ra market vẫn chưa nhận được những câu trả lời cần thiết để có thể loại bỏ bớt uncertainty xung quanh CDS của Lehman. Cụ thể:

- Tổng số thiệt hại của những người bán CDS là bao nhiêu: một số dự đoán cho rằng còn số đó nằm trong khoảng $270bn-$360bn.
- Ai sẽ là người phải trả số tiền đó, hay nói cách khác ai là người đã bán số CDS đó. Có tổng cộng hơn 350 công ty tham gia vào đấu giá, có nghĩa là có từng đó parties trong các CDS transactions.
- Liệu những người bán CDS có đủ khả năng trả số tiền đó hay không?

Rõ ràng những người bán CDS cho Lehman debt đã phải chuẩn bị cash để thanh toán rồi và với mức dự đoán recovery rate của thị trường khá chính xác, khả năng sau khi auction những người này tiếp tục phải thanh lý assets để có tiền trả nghĩa vụ CDS là không nhiều. Ngược lại, theo
Kathy Lien, số $270bn mà người mua CDS Lehman sẽ nhận được có thể sẽ là boost cho thị trường trong tuần tới. Tuy nhiên phải đến tận 21/10/2008 các CDS này mới phải hoàn tất settlement, do vậy có thể phải đợi đến gần ngày đó mới thấy market rally và/hoặc một vài vụ phá sản nữa. Thời điểm này Morgan Stanley đang "ngàn cân treo sợi tóc", trừ khi Paulson ra tay.

Update (13/10)Eraj Shirvani, chủ tịch International Swaps and Derivatives Association (ISDA) cho rằng những lo ngại trong mấy ngày qua về CDS của Lehman là không có cơ sở. Theo Shirvani, hầu hết những người bán CDS đều mark-to-market portfolio của mình và đều hedge notional exposure của mình. Do vậy những khoản thua lỗ do bán CDS cho Lehman bonds đã được tính tới và trong đa số trường hợp đã được realized trong sổ sách kế toán. Sau khi netting chỉ có khoảng 2% CDS sẽ là unhedged exposure, nghĩa là chỉ có khoảng $7.2bn trong tổng số $360bn notional value sẽ thực sự trao tay trong ngày 21/10 khi CDS được settled. Tuy nhiên Shirvani đã không nhắc đến counterparty risk, nghĩa là một số sellers sẽ không có khả năng trả số CDS liability của mình. Trong trường hợp nhiều hedge funds nhỏ hedge CDS short của mình với một entity bị bankcrupt thì tất cả các hedge funds đó cũng sẽ bankcrupt theo. Điều này không thể biết trước được cho đến ngày 21/10.

Update (13/10): Mitsubishi đòi renegotiate kế hoạch inject $9bn vào Morgan Stanley, đúng ra sẽ có hiệu lực từ thứ Ba tới. Lý do vì trong thỏa thuận trước $9bn = 21% stake, đến thứ Sáu vừa rồi market capitalization của MS chỉ còn $10bn. Thông tin ban đầu cho thấy Mitsubishi muốn có một thỏa thuận tương tự như Warran Buffett đã đạt được với GS.

Update (17/10): Tòa án thụ lý vụ Lehman phá sản vừa phải thuê 210 financial professionals để thanh lý 1.5m outstanding derivatives trades với hơn 8000 counterparties.

Update (22/10): Tối qua Lehman's CDS đã được settled êm thấm, chấm dứt sự lo ngại của thị trường trong suốt 1 tháng qua.

Update (24/10): Auction cho Wamu CDS tối qua đã có kết quả khả quan hơn Lehman. Reconvery rate bằng 57 cent on a dollar. Chưa có số liệu về outstanding Wamu CDS nhưng chắc nhỏ hơn $400b/$6b của Lehman.

Update (04/11): Felix Salmon thắc mắc về tỷ lệ recovery của Lehman quá thấp (8.6%) trên tổng số hơn $600b liabilities trên sổ sách của Lehman vào thời điểm phá sản. Câu trả lời là đa số số liabilities này là secured, chỉ khoảng $100b là unsecured và phải đem đấu giá trong cuộc auction này để tìm recovery rate.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.