Thursday, October 23, 2008

USD


Tại sao USD tiếp tục lên giá so với các đồng tiền khác (trừ Yen)? Có thể vì quá trình deleveraging, risk aversion, frozen USD credit lines across the world. Dù sau đi nữa nhiều người cho rằng về mặt fundamental USD sẽ phải quay đầu vào một thời điểm không xa:

1- Quá trình deleveraging sẽ chấm dứt, USD credit sẽ dễ dàng hơn
2- Mỹ đang đi vào recession, lãi suất sẽ tiếp tục giảm làm tiền đề cho carry trade một khi global risk thoái trào
3- Bản thân Mỹ cũng sẽ muốn weak USD để hỗ trợ suất khẩu
4- Foreign investors mà chủ yếu là central banks và SWF sẽ giảm dần US assets

Một điểm quan trọng là expectation của foreign investors về USD sẽ ảnh hưởng đến 2 và 4. Cho đến thời điểm này short-term expectation có vẻ vẫn chưa đảo chiều.

Update (27/10): Goldman vừa có thêm một phân tích về sự tụt giá của AUD/JPY và các high- yield currencies khác. Về cơ bản những gì đang xảy ra với AUD/JPY rất giống với carry unwind xảy ra tháng 8/2007 và tháng 7/2008. Tuy nhiên cả số liệu CFTC COT lẫn anecdotal evidences đều cho thấy trong 1-2 tuần qua hoàn toàn không có straight carry unwind. Goldman giải thích rằng thực ra đây là indirect carry unwind, chủ yếu vì asymmetric hedging strategy. Cụ thể là trong giai đoạn 2003-2006 rất nhiều investors đã hedge các international portfolio của mình không đối xứng, nghĩa là under hedge high-yield currency leg vì muốn exploit carry trade (thực ra nếu hedge thì chi phí sẽ rất đắt). Khi asset price ở khắp nơi giảm, trong đó có Japan, thì JPY hedge trở nên overhedged và phải cắt bớt, trong khi AUD hedge trước đây vốn underhedged nên hiên tại trở nên balanced và không cần phải thay đổi. Do vậy quá trình dynamic hedging này sẽ gây sức ép lên AUD/JPY. Với giả định 1/3 số Japanese assets ($750b) của foreign investors được hedge thì sau khi Japanese equity mất 28% trong tháng này sẽ buộc hedgers mua vào JPY giá trị khoảng $70b. Đấy là chưa kể các multinational corps thường cũng có asymmetric hedge và cũng phải điều chỉnh tương tự.

Update (27/10): RBA đã intervene vào thị trường FX tối thứ Sáu vào tối nay để vực AUD dậy mặc dù đây luôn là failed policy in the past. Lưu ý là interventions thường được thực hiện vào buổi tối khi liquidity thấp để có ảnh hưởng nhiều lên giá.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.