Monday, October 20, 2008

EMU breakup


Gần đây có một số "tin đồn" về khả năng breakup EMU. Lý do vẫn là người Đức không muốn dùng tiền của mình để bailout người Ý hay người Pháp. Lập luận này về khả năng đổ vỡ của EMU đã được đưa ra từ trước khi EMU chính thức bắt đầu năm 1999. Sau đó vẫn có một số người nhắc đến trong giai đoạn 2000-2001 và đối mặt với cuộc khủng hoảng hiện tại nó lại được dựng dậy.

Chống lại lập luận này có một số ý mà quan trọng nhất về mặt kinh tế là nếu thành viên nào của EMU có ý định rút ra thì nền kinh tế đó sẽ lập tức bị rơi vào một cuộc khủng hoảng còn tồi tệ hơn những gì họ phải gánh chịu khi vẫn còn trong EMU. Tuy nhiên một trong những "chỉ số" về sự bền vững của EMU, hay ít nhất của Stability and Growth Pact, là government bond spreads đã có dấu hiệu tăng lên trong thời gian vừa qua:No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.