Thursday, October 9, 2008

Rate cuts

Cuối cùng ECB cũng phải đầu hàng. Hôm qua Bernanke/Paulson đã thành công trong việc thuyết phục các central banks lớn (trừ BoJ) cắt lãi suất để đối phó với tình hình khủng hoảng đang lan ra trên toàn cầu. Danh sách các central bank cắt lãi suất hôm qua:

Bank of Canada: 50bps
Bank of England: 50bps
Sveriges Riksbank: 50bps
Federal Reserve: 50bps
European Central Bank: 50bps
Swiss National Bank: 25bps
Bank of China: 27bps

Chưa kể Reserve Bank of Australia đã cắt 100bps một ngày trước đó.

Update (9/10/2008):
Korea: 25bps
Taiwan: 25bps
ECB: ECB hạ lãi suất cho vay trực tiếp cho các ngân hàng thương mại (discount rate) xuống 50bps cao hơn policy rate (trước đó là 100bps). Từ tuần sau weekly fund cũng sẽ được cho vay bằng với policy rate thay vì các ngân hàng phải đấu giá với nhau (ít nhất phải bằng policy rate).

Update (9/10/2008):
Fed trong ngày hôm qua 08/10/2008 đã bơm ra thị trường $431bn, kỷ lục từ trước tới nay, trong đó có $37.8bn cho AIG vay thêm ($85bn đợt 1 AIG đã sử dụng gần hết, nên nhớ đó mới là 2 tuần trước đây).

Update (10/10): Reserve Bank of India cắt required reserve một lần nữa từ 9% xuống 7.5%. Ngày 6/10 RBI đã cắt từ 9.5 xuống 9%.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.