Saturday, October 18, 2008

InTrade

Paul Krugman vừa trích dẫn một bài báo của CQPolitics cho biết một "rouge trader" đã cố tình manipulate giá future contract của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới để nâng xác suất thắng của John McCain lên. InTrade là một website nổi tiếng trong số các dịch vụ cá cược dựa vào cơ chế đấu thầu các công cụ tài chính. Chiến thuật của trader này là đặt lệnh với khối lượng lớn ngược với xu hướng thị trường vào những thời điểm ít người trade (low liquidity) để làm ảnh hưởng đến giá của contract.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.