Friday, October 24, 2008

Anomalies


John Jansen kể lại một anomaly trên thị trường swap tối qua như sau. Trong một swap transaction, fixed rate thường phải cao hơn T-note yield có cùng maturity. Đơn giản vì T-notes được coi là risk free nên fixed leg trong một swap có cùng maturity sẽ phải cộng thêm risk premium. Tuy nhiên tối qua các transactions cho 30-year swap lại có kết quả ngược lại, nghĩa là fixed leg nhận được rate thấp hơn 30-year bond yield. Jansen giải thích (không được rõ ràng lắm) lý do là nhiều trader trong các exotic derivatives buộc phải dynamic hedge các positions của mình (có lẽ vì khong liquidate được trong thời điểm này) bằng cách mua fixed leg trong 30-year swap, điều này làm tăng đột biến demand cho loại swap này. Tất nhiên trong môi trường bình thường người ta có thể arbitrage được sự bất thường này bằng cách long bond/short swap, tuy nhiên điều này cần credit mà credit hiện nay cực kỳ khó kiếm. (Update 25/10: FT đã đưa tin về anomaly này. Update 19/11: FT tiếp tục đưa tin về anomaly này, hiện tại 30y swap spread đã là -20bps.) (Update 21/11: 30y swap spread đã rớt xuống -60bps.)

Anomaly thứ hai đơn giản hơn rất nhiều: một T-notes có maturity đến 15/01/2010 và một T-note khác có maturity đến 30/01/2010, nghĩa là gần như cùng maturity. Tuy nhiên cái đầu có yield thấp hơn cái sau tới 15bps, điều mà trong điều kiện bình thường không thể tồn tại được. Ở đây có lẽ anomaly này cũng do liquidity squeeze và credit crunch.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.