Tuesday, October 28, 2008

Micro behaviour


Hiện tại thị trường có thừa liquidity nhưng thiếu risk appetite. Tất nhiên nguyên nhân chính là uncertainty về asset prices và balance sheet quality của các đối tác. Nhưng The Economist có một idea rất thú vị: thiếu risk appetite còn do traders lo cho job của mình. Nếu phạm một sai lầm nhỏ trong thời điểm này anh có thể mất việc, vậy nên không được take risk dù là rất nhỏ. Giải pháp: yêu cầu các CEO cam kết không đuổi việc nhân viên nếu họ make losses.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.