Friday, October 17, 2008

Stats


Tuần này có 3 chỉ số kinh tế quan trọng của Mỹ được công bố:

- Retail Sales: giảm 1.2% trong tháng 9, nếu không tính auto sales thì chỉ số này vẫn giảm 0.6%, trong khi đó các nhà kinh tế dự báo chỉ giảm 0.8% (ex-auto 0.3%). Entry này đã nói về tầm quan trọng của private consumption trong nền kinh tế Mỹ, tất nhiên retail sales là dấu hiệu quan trọng của consumption.

- Tổng sản lượng công nghiệp (Industrial Production hay thường được gọi tắt là IP): -2.8% trong tháng 9/2008 trong khi thị trường dự báo -0.8%. Đây là mức giảm sút IP lớn nhất kể từ năm 1974, tuy nhiên theo Fed thì ảnh hưởng của 2 cơn bão Gustav và Ike cộng với cuộc đình công của công nhân hãng Boeing có thể làm giảm IP -2.25%. Macro man cho rằng lập luận này không xác đáng vì không lẽ trong vòng hơn 30 năm qua không có những giai đoạn IP cũng bị ảnh hưởng bởi bão và đình công. Ngoài ra thông tin về thiệt hại do bão và đình công đã được các nhà kinh tế biết đến từ lâu vậy tại sao họ không điều chỉnh dự báo -0.8% của họ.

- CPI: tháng 9 tăng trưởng 0% so với tháng 8, trong khi các nhà kinh tế dự báo tăng 0.2%. CPI không tăng một phần do giá xăng dầu giảm mạnh trong tháng 9. Tuy nhiên lạm phát bằng không là dấu hiệu không tốt cho nền kinh tế.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.