Monday, October 13, 2008

CB Independence


Các nhà kinh tế có một đồng thuận cao về tính độc lập của central bank, hầu như 100% cho rằng đây là điều cần thiết (không hoàn toàn 100% vì vẫn có ngoại lệ). Tuy vậy ai cũng biết đây chỉ là mơ ước chứ trên thực tế chẳng bao giờ có independence thực sự. Ngay cả Fed cũng vậy. Felix Salmon trích dẫn Steve Waldman và NYT cho biết bản thân Bernanke ngay từ đầu không tán thành phương án mua toxit assets của Paulson và muốn inject capital trực tiếp vào hệ thống ngân hàng. Đây cũng là quan điểm gần như nhất quán của giới academic economists và Bernanke gần với giới này hơn là giới business hay politicians. Tuy nhiên vì Fed đang ngày càng phụ thuộc vào Treasury funding để thực hiện hàng loạt các công cụ liquidity mới của mình nên buộc Bernanke phải chấp nhận phương án của Paulson.

Điều này càng cho thấy independence cho các central banks là cực kỳ cần thiết.

Update (23/10): Thêm một bài nữa về Fed independence.
No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.