Monday, October 27, 2008

Currency crisis


Vừa viết xong entry này khẳng định cuộc khủng hoảng hiện tại không phải là khủng hoảng tiền tệ thì khắp nơi rộ lên "currency crisis" ở emerging markets. Ngay cả G7 cũng lên tiếng lo ngại về sự tăng giá bất thường của JPY, còn RBA thì phải can thiệp vào thị trường FX để giúp đỡ AUD. Cuộc khủng hoảng này càng ngày càng trở nên phức tạp.


Update: Brat Setser cho biết Russia, Brazil, Mexico đã chi $75b để cứu đồng tiền nước mình.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.