Monday, October 20, 2008

Helicopter Ben


Đó là tên lóng của Ben Bernanke, Chủ tịch Cụ dự trữ liên bang Mỹ. Lịch sử của cái tên này bắt nguồn từ một bài phát biểu của Bernanke năm 2002 khi ông còn là một governor của Fed. (Ngoài lề về cơ cấu Fed: Fed (đúng hơn là Federal Reserve System - FRS) là một tập hợp 12 regional reserve banks, đứng đầu bởi các President. Lãnh đạo chung hệ thống 12 reserve banks này là Board of Governors of FRS, thường gọi tắt là Federal Researve Board (FRB). Như tên gọi, các thành viên của hội đồng này (7 người) gọi là Governor và người đứng đầu là Chairman (Bernanke, Greenspan ...). Bên cạnh FRB còn có FOMC (Federal Open Market Committee) là hội đồng chịu trách nhiệm về chính sách tièn tệ (tăng giảm Fed Fund rate) gồm 7 thành viên của FRB, President of New York Fed và 4 presidents khác. Tuy FOMC quyết định về Fed Fund rate, FRB có quyền quyết định discount rate (thường cao hơn Fed Fund rate 1% nhưng hiện tại là 0.25%). Gần đây FRB có thêm nhiều quyền hơn (swap lines with other central banks)).

Trong bài phát biểu của mình, Bernanke nhắc đến khái niệm "helicopter drop" rất phổ biến trong các sách giáo khoa kinh tế (Bernanke cho rằng đây là khái niệm của Milton Friedman). Về cơ bản đây là cách kích thích kinh tế bằng cả fiscal và monetary expansion. Thay vì ngân hàng trung ương "in tiền" ra rồi dùng máy bay trực thăng thả xuống cho dân, chính phủ giảm thuế và central banks phối hợp bằng cách mua vào trái phiếu chính phủ. Đây có thể coi là policy of last resort khi Fed fund rate đã xuống gần bằng không như thời điểm năm 2001 và hiện tại. Nếu nhìn những gì Fed đã làm trong giai đoạn khủng hoảng hiện nay có thể thấy Bernanke đã rất consistent với lý thuyết của mình (tăng balance sheet của Fed, mở thêm các liquidity facilities mới, cắt lãi suất rất mạnh). Có lẽ vì thế gần đây nhiều người đã nghĩ đến cái policy of last resort này và "Helicopter Ben" càng ngày càng trở nên popular.

(Xem thêm cái tên lóng "Bazooka" của Paulson ở đây.)
No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.