Thursday, October 23, 2008

Starbucks


Thomas Friedman đã từng nổi tiếng với MacDonald's theory: Những nước có sự hiện diện của MacDonald sẽ không tham chiến với nhau. Trong cuộc khủng hoảng này, Daniel Gross đưa ra một lý thuyết mới: nước nào có càng nhiều quán cafe Starbucks thì càng bị ảnh hưởng nhiều từ cuộc khủng hoảng. Hình như Việt nam chưa có Starbucks!

Update: Úc có lẽ gặp may vì Starbucks đã đóng cửa 61 trên tổng số 85 quán cafe của mình ở Úc vào tháng 7/2008.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.