Monday, October 13, 2008

Edward Yardeni


Lâu lắm mới thấy
Yardeni xuất hiện, lần này với một theory mới. Đợt giảm giá vừa rồi chủ yếu do margin call selling của các hedge funds. Theo Yardeni, PE ratio của SPX cuối tuần trước là 9.3, thấp nhất kể từ năm 1985. Nếu tính trung bình toàn bộ lịch sử của SPX từ năm 1920 thì PE phải là 15.5, bởi vậy đây là một buy-opportunity rất tốt cho những ai có cash.

Hiện tượng chứng khoán sụt giảm do margin call này đã được Tim Geithner, giám đốc New York Fed mô tả bằng câu: "The brake becomes the accelerator" vào tháng 3/2007. Nếu lý thuyết của Yardeni và Gaithner đúng thì các nhà kinh tế sẽ phải tiếp tục đau đầu về multiple equilibria trong financial market.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.