Wednesday, October 15, 2008

Correction

Sáng nay mở Google Reader ra thấy tin này "Chính phủ Ðức chi 500 tỉ euro cứu vãn khủng hoảng tài chính" đăng trên TBKTSG. Ngày hôm qua giới blogger kinh tế đã chỉ ra rằng những headline như vậy rất misleading. Thực sự chính phủ Đức không chi ra một số tiền lớn như vậy, có muốn cũng không được vì tính theo tỷ lệ GDP nó lớn hơn nhiều số tiền $700bn mà Paulson phải vất vả lắm mới xin QH Mỹ thông qua 2 tuần trước.

Thực tế trong €500bn đó chính phủ Đức cam kết sẽ đảm bảo cho €400bn các khoản vay liên ngân hàng, nghĩa là nếu ngân hàng nào không trả được nợ thì chính phủ sẽ trả thay cho ngân hàng đó. Cho nên khoản tiền này không phải là khoản tiền được chi ra và cũng không nằm trong budget. Nó là một dang off-balance-sheet liability và để phòng ngừa rủi ro cho liability đó chính phủ Đức sẽ lập một khoản dự phòng trị giá €20bn. Số tiền sẽ thực sự chi ra từ ngân sách là €80bn để recapitalize một số ngân hàng, giống như Mỹ đã làm ngày hôm qua cho 9 ngân hàng lớn.

Nội dung bên trong bài của TBKTSG không sai nhưng headline như vậy không chính xác.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.